www.turuinfo.ee

1 EMU Haapsalu koosoleku Neeme ettekanne.ppt
2 EMU Haapsalu koosoleku Rando EMU ettekanne.ppt
3 EMU Haapsalu koosoleku Einar ettekanne.ppt
4 EMU Haapsalu koosoleku TKTK REGIONAALSE ARENGU HUVIGRUPPIDE SEMINAR HAAPSALUS2.ppt
EMU haapsalu koosoleku paevakord.doc
Laanemaa_uuring.pdf

Ülevaade Läänemaa maamajanduse ja ettevõtluse seisust 2007 aastal ja arengusuundade ja lubaduste väljatoomine.


Läänemaa maamajandusuuring 2007 -- (1 osa) Neeme Suure ettekanne ja arengulubadused.

Läänemaa maamajandusuuring 2007 -- (2 osa) Rando Värniku ettekanne ja arengulubadused.

Läänemaa maamajandusuuringu arenguarutelu 2007 -- (3 osa) Valev Reiholdi ja Enno Lennu maamajanduse arenguvajaduste ja arenguvõimaluste tutvustus lähtuvalt logistika võimalustest.

Läänemaa maamajandusuuringu arenguarutelu 2007 -- (4 osa) Einar Eilandi ettekanne elektroonilise infrastruktuuri prototüübid ja arenguvõimalused kaubavoogude ja arendusinformatsiooni halduses. Uuringut saab kasutada piloodina teiste maakondade maamajanduse kaardistamiseks.

Läänemaa maamajandusuuring 2007 -- (5 osa) arenguarutelu kokkuvõte. Tuvastati rida probleeme ja lahendusvõimalusi, millega peab läänemaa ettevõtlusruumi arendamisel tegelema hakkama, kuid lubadusteks need jäidki. Neeme Suur valiti maavanemaks ja delegeeris arendused Läänemaa Arenduskeskuse uuele juhile Andres Huulile. Kumbki arendusüksus pole ülikoolide tagasiside alusel ühendus võtnud. Ainus, kes on teemadega edasi tegelenud on Einar Eiland. 2009 aastal kirjutati EESTI REGIONAALSE JA KOHALIKU ARENGU SIHTASUTUS-ega jätkuprojekt Kohalikule Kodukandiliikumisele arengute tagamiseks, et tulla nelja Eesti juhtiva ülikooli osavõtul majanduskriisist väljatulekuvõimalusi tutvustama. Arenguettepanekud ei kuulunud Kodukant Läänemaa otsuse kohaselt rahastamisele. Edaspidi tehti Kodukant läänemaale ettepanek arengupartneriks hakkamiseks, arengupartnerlusest keelduti. Kõikidele arengukoosoleku osapooltele, tehti koosoleku raames ettepanekud teavitada enda organisatsioonide liikmeid uuringu materjalide edastamiseks ja anda tagasiside -- edasine tagasiside aga puudub.